خانه مرجع تخصصی های‌فیتنکس، وارد شوید ثبت نام کنید ورود عضویت
سبد خرید
فهرست
استاد

دکتر بهمن تاروردی زاده

  • مربی بدنسازی تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران
  • دکترای تربیت بدنی
  • عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي  از سال 1367
  • داراي مدرک مربيگري بين المللي واليبال
  • مدرس کلاسهای مختلف مربیگری آکادمی کمیته ملی المپیک، فدراسیون والیبال و فدراسیون آمادگی جسمانی
  • دبیر کمیته آموزش آسیا و اقیانوسه در رشته والیبال نشسته
درخواست برنامه
پکیج آنلاین شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی دکتر بهمن تاروردی زاده

780,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.
پکیج آنلاین چهار ماهه فیتنس و بدنسازی دکتر بهمن تاروردی زاده

550,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.
پکیج آنلاین سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی دکتر بهمن تاروردی زاده

425,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.
پکیج آنلاین دو ماهه فیتنس و بدنسازی دکتر بهمن تاروردی زاده

290,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.
پکیج آنلاین دو ماهه فیتنس و بدنسازی ویژه افراد مبتدی برای رسیدن به آمادگی جسمانی دکتر بهمن تاروردی زاده

240,000 96,000 تومان

ورزشکاری که تا به حال ورزش نکرده است و یا مدت زمانی است که ورزشی انجام نداده، میبایست به حد آمادگی جسمانی لازم برای شروع ورزش برسد تا در تمرینات دچار تمرین زدگی، آسیب دیدگی نشود و تمرین پذیری بدن وی با یک شیب صحیح و معقول افزایش یابد. در این پکیج به جهت رسیدن به آمادگی جسمانی لازم به مدت دو ماه برای آغاز ورزشی تحت نظر خواهد بود. مربی محترم در طول مدت این دو ماه با افزایش فشار تدریجی ورزشکار را به حد آمادگی جسمانی لازم برای شروع ورزش خواهد رسانید.

پکیج آنلاین شش ماهه سطح مبتدی برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

535,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین چهار ماهه سطح مبتدی برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

375,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین دو ماهه سطح مبتدی برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

200,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین شش ماهه سطح متوسط برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

1,070,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین چهار ماهه سطح متوسط برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

750,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین دو ماهه سطح متوسط برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

400,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین دوازده هفته‌ای سطح حرفه‌ای برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

2,100,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین نه هفته‌ای سطح حرفه‌ای برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

1,670,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین شش هفته‌ای سطح حرفه‌ای برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

1,150,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

پکیج آنلاین سه هفته‌ای سطح حرفه‌ای برنامه بدنسازی والیبال دکتر بهمن تاروردی زاده

600,000 تومان

جناب آقای دکتر تارودی زاده در طول مدت پکیج ورزشکار را تحت نظر خواهند داشت برنامه‌های تمرینی و بدنسازی ورزشکار را با دقت تدوین خواهند نمود. همچنین تست‌های ورزشی لازم را از ورزشکار خواهند گرفت. ورزشکار میبایست گزارش هر جلسه تمرینی خود را ارائه کند. در پایان پکیج جناب آقای دکتر تاروردی زاده، گزارش عملکرد و میزان رضایت خود از ورزشکار را به سیستم های‌فیتنکس ارائه خواهد داد.

دی وی دی آموزش حرکات بدنسازی دکتر بهمن تاروردی زاده

40,000 35,000 تومان

این مجموعه توسط های فیتنکس تهیه شده و در سالن بدنسازی آکادمی ملی المپیک فیلمبرداری شده است. مدرس آموزش حرکات دکتر بهمن تاروردی زاده مدرس دانشگاه و هفت سال مربی بدنساز تیم ملی والیبال میباشند. ورزشکار اجرا کننده امیرحسین اسفندیاری ملی پوش والیبال است. همچنین کیانوش رستمی قهرمان المپیک در آموزش حرکت دو ضرب بدنسازی شرکت کرده است.


همین حالا با ما تماس بگیرید
تلفن شنبه تا پنج شنبه 8 تا 16
71 14 96 88 021
69 07 39 88 021
همه روزه 7 تا 21         101 48 64 0919
تلگرام ارسال پیام در تلگرام
101 48 64 0919
ID: HiFtnex_Support
نشانی
تهران بلوار کشاورز نبش خیابان شانزده آذر پلاک هفتادو هشت طبقه نهم واحد 911
نزدیکترین مترو: ایستگاه میدان انقلاب یا میدان ولیعصر   کدپستی: 1417994513
ما را دنبال کنید
Info@HiFitnex.com
وزارت صنعت معدن تجارت
افتخارات
دیپلم افتخار از جشنواره دانشگاه صنعتی شریف VCCUP
دیپلم افتخار از جشنواره دانشگاه صنعتی خواجه نصیر INNOCUP
پذیرش شده در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه الزهرا (س)
پذیرش و استقرار یافته در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
کلیه حقوق این سایت متعلق به HiFitnex.com می‌باشد.
درباره های فیتنکس سوالات متداول تماس با ما حریم خصوصی شرایط استفاده شیوه های پرداخت منشور اخلاقی حامیان ما خدمات ما نحوه استفاده