خانه مرجع تخصصی های‌فیتنکس، وارد شوید ثبت نام کنید ورود عضویت
سبد خرید
فهرست
استاد

رامین فرزادی

  • مدرس دانشگاه
  • مدرس بین المللی و مدرس رسمی کلاسهای مربیگری فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • داور درجه یک فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران
  • مربی آمادگی جسمانی و تناسب اندام هنرپیشگان مطرح
  • تنها مربی درجه ی عالی بدنسازی از آکادمی ملی المپیک در رشته ی فیتنس و تناسب اندام
  • اولین قهرمان طلایی فیتنس و تناسب اندام کشور در دسته بلند قدها
  • اولین قهرمان طلایی بادی کلاسیک کشور در دسته 180+ سانتیمتر
درخواست برنامه
پکیج آنلاین یک ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و تجویز مکمل رامین فرزادی

190,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج یک ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود.
و همچنین به مدت یک ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.

پکیج آنلاین یک ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و تجویز مکمل رامین فرزادی

230,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج یک ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود.
و همچنین به مدت یک ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین یک ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

140,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج یک ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود.
و همچنین به مدت یک ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی
توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین یک ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

190,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج یک ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود.
و همچنین به مدت یک ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی
توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و تجویز مکمل رامین فرزادی

520,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج سه ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود. این موضوع هر ماه به مدت سه ماه تکرار میشود.
و همچنین به مدت سه ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و تجویز مکمل رامین فرزادی

660,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج سه ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود. این موضوع هر ماه به مدت سه ماه تکرار میشود.
و همچنین به مدت سه ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

385,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج سه ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود. این موضوع هر ماه به مدت سه ماه تکرار میشود.
و همچنین به مدت سه ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

525,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج سه ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود. این موضوع هر ماه به مدت سه ماه تکرار میشود.
و همچنین به مدت سه ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و تجویز مکمل رامین فرزادی

910,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج شش ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود. این موضوع هر ماه به مدت شش ماه تکرار میشود.
و همچنین به مدت شش ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و تجویز مکمل رامین فرزادی

1,150,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج شش ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود. این موضوع هر ماه به مدت شش ماه تکرار میشود.
و همچنین به مدت شش ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

675,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج شش ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود. این موضوع هر ماه به مدت شش ماه تکرار میشود.
و همچنین به مدت شش ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج آنلاین شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

910,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج شش ماه و به صورت غیرحضوری میباشد.
پس از تهیه پکیج شما تصاویر یا ویدیو از شرایط بدنتان ارسال میکنید (میتوانید بدون چهره ارسال کنید) و پرسشهای کاملی در قالب فرمها از شما به عمل می آید، استاد مربوطه همه را مشاهده میکنند اگر موردی بود از شما سوال میکنند و برنامه هایتان را طراحی میکنند و با آموزش خدمتتان ارائه میشود. این موضوع هر ماه به مدت شش ماه تکرار میشود.
و همچنین به مدت شش ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
یک ویدیو هم خطاب به شما از جانب استاد انتخابیتان ارسال میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
پکیج حضوری یک ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و تجویز مکمل رامین فرزادی

380,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج یک ماه و با ویزیت حضوری میباشد. یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت یک ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.
توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری یک ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و تجویز مکمل رامین فرزادی

480,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج یک ماه و با ویزیت حضوری میباشد. یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت یک ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.
توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری یک ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

280,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج یک ماه و با ویزیت حضوری میباشد. یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت یک ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری یک ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

380,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج یک ماه و با ویزیت حضوری میباشد. یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت یک ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و مکمل رامین فرزادی

1,040,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج سه ماه و با سه ویزیت حضوری میباشد. هر ماه یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت سه ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.
توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و مکمل رامین فرزادی

1,320,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج سه ماه و با سه ویزیت حضوری میباشد. هر ماه یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت سه ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.
توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

770,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج سه ماه و با سه ویزیت حضوری میباشد. هر ماه یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت سه ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری سه ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

910,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج سه ماه و با سه ویزیت حضوری میباشد. هر ماه یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت سه ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و مکمل رامین فرزادی

1,820,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج شش ماه و با شش ویزیت حضوری میباشد. هر ماه یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت شش ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.
توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی، رژیم غذایی و مکمل رامین فرزادی

2,300,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج شش ماه و با شش ویزیت حضوری میباشد. هر ماه یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت شش ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی و تغذیه ای که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی، رژیم غذایی و در صورت نیاز تجویز مکمل
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.
توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

1,545,000 تومان

سطح ورزشکار: مبتدی (کمتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج شش ماه و با شش ویزیت حضوری میباشد. هر ماه یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت شش ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.
پکیج حضوری شش ماهه برنامه فیتنس و بدنسازی رامین فرزادی

1,800,000 تومان

سطح ورزشکار: متوسط و پیشرفته (بیشتر از سه ماه از شروع فعالیت ورزشی سپری شده است)
مدت زمان این پکیج شش ماه و با شش ویزیت حضوری میباشد. هر ماه یک ملاقات و ویزیت حضوری قرار داده خواهد شد و به مدت شش ماه چنانچه سوالی پیرامون برنامه تمرینی که برایتان طراحی شده پیش آمد، پاسخگویی و پشتیبانی انجام میشود.
مواردی که برای شما در این پکیج طراحی و ارائه میشود: برنامه بدنسازی
پس از تهیه پکیج وقت ملاقات با شما هماهنگ میشود و در ساعت اختصاص داده شده به شما به دفتر "های فیتنکس" مراجعه میفرمایید.

توضیح مربی: اگر برای بهبود تناسب اندام و پیشرفت توانایی های جسمانی خود، با من همراه بشوید، نیاز به مصرف هیچ دارو و یا مکمل غذایی نخواهید داشت.
سلامت جسمی و روحی شما اولویت بر سایر گزینه ها دارد.
قوانین: تجویز داروهای دوپینگی انجام نمیشود.
به دلیل عدم ایجاد بی نظمی در وقتهای تنظیم شده ویزیت متقاضیان، ارائه زمان ویزیت پیش از تهیه پکیج از طریق سایت و اپلیکیشن مقدور نیست و زمان ویزیت پس از تهیه پکیج با شما هماهنگ شده و تقدیم خواهد شد.


همین حالا با ما تماس بگیرید
تلفن شنبه تا پنج شنبه 8 تا 16
71 14 96 88 021
69 07 39 88 021
همه روزه 7 تا 21         101 48 64 0919
تلگرام ارسال پیام در تلگرام
101 48 64 0919
ID: HiFtnex_Support
نشانی
تهران بلوار کشاورز نبش خیابان شانزده آذر پلاک هفتادو هشت طبقه نهم واحد 911
نزدیکترین مترو: ایستگاه میدان انقلاب یا میدان ولیعصر   کدپستی: 1417994513
ما را دنبال کنید
Info@HiFitnex.com
وزارت صنعت معدن تجارت
افتخارات
دیپلم افتخار از جشنواره دانشگاه صنعتی شریف VCCUP
دیپلم افتخار از جشنواره دانشگاه صنعتی خواجه نصیر INNOCUP
پذیرش شده در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه الزهرا (س)
پذیرش و استقرار یافته در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
کلیه حقوق این سایت متعلق به HiFitnex.com می‌باشد.
درباره های فیتنکس سوالات متداول تماس با ما حریم خصوصی شرایط استفاده شیوه های پرداخت منشور اخلاقی حامیان ما خدمات ما نحوه استفاده